FAQs Complain Problems

महत्वपूर्ण सुचना

नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, संकलन, बिक्रि वितरण तथा निकासी सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना !

बुलिङटार गाउँपालिका अन्तर्गतका कालिगण्डकी भाङबारी खण्ड, निरंदी खोला,हडाहा ,सतिघाट, कोटथरको बक्रम खण्ड, खासुवा रामेश्वर खण्डबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, संकलन, बिक्रि वितरण तथा निकासी सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना !

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: