FAQs Complain Problems

बजार मूल्य उपलब्ध गराई दिने सम्बन्धमा।

बुलिङटार गाउँपालिका अन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट निःशुल्क वितरणको लागि नेपाल सरकारले तोकेका औषधि तथा सर्जिकल सामाग्रीहरु खरिद सम्बन्धी सूचना

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: