FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

INVITATION FOR BIDS

७७/७८ 08/12/2020 - 05:27 PDF icon 5x25 cc.pdf

INVITATION FOR BIDS (FIRST PUBLICATION DATE:2076/12/02)

७६/७७ 03/15/2020 - 10:09 PDF icon Bulingtar RM.pdf

INVITATION FOR BIDS (FIRST PUBLICATION DATE:2076/11/13)

७६/७७ 02/25/2020 - 12:07

INVITATION FOR BIDS

७६/७७ 01/26/2020 - 10:03 PDF icon Rajdhani_tender notice.pdf

नदिजन्य पद्धार्थको डाँक बढाबढ सम्बन्धि अत्यन्त जरूरी सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशन)

७५/७६ 07/01/2019 - 16:26 PDF icon New Doc 2019-07-01 16.03.24.pdf

INVITATION FOR ELECTRONIC BIDS

७५/७६ 06/17/2019 - 10:03 PDF icon BULINGTAR RURAL MUNICIPALITY trail bridge notice.pdf

नदीजन्य पद्धार्थको डाँक बढाबढ सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

७५/७६ 06/16/2019 - 07:12 PDF icon ढुंगा गिट्टि लिलामि सूचना.pdf

नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, संकलन, बिक्रि वितरण तथा निकासी सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना !

७५/७६ 02/18/2019 - 07:43 PDF icon नदिजन्य बोलपत्र.pdf

मिति २०७५/८/१२गते सूचना प्रकासित विभिन्न बोलपत्रहरु स्विकृत सम्बन्धि आसय पत्र प्रकासित गरिएको सूचना

७५/७६ 01/23/2019 - 10:02 PDF icon 4/BRM/NAW/075-076 HDPE पाइप खरिद, PDF icon 5/BRM/NAW/075-076 बुलिङटार खानेपानी फिटिङ खरिद , PDF icon 6/BRM/NAW/075-076 भारतिपुर फिटिङ खरिद, PDF icon 7/BRM/NAW/075-076 फिटिङ खरिद, PDF icon 8/BRM/NAW/075-076 बुलिङटार खानेपानी संरचना निर्माण, PDF icon 11/BRM/NAW/075-076 जौबारी खानेपानी संरचना निर्माण, PDF icon 12/BRM/NAW/075-076 घरेलुडाँडा  खानेपानी संरचना निर्माण, PDF icon 13/BRM/NAW/075-076 भारतीपुर खानेपानी संरचना निर्माण

ठेक्का नं 9/BRM/NAW/075-76 को दरभाउपत्र स्विकृत सम्बन्धि आसय पत्र

७५/७६ 01/09/2019 - 17:51

Pages