FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
राम प्रसाद सापकोटा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ramusapkota2024@gmail.com 9857070107
सिताराम खनाल निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन शाखा khanalsitaram@gmail.com 9843521660
बाबुराम तिवारी लेखा अधिकृत 9855065062
सागर भट्टराई सूचना अधिकारी ito.bulingtarmun@gmail.com 9841048267
मनोज के सी रोजगार संयोजक रोजगार सेवा केन्द्र mrmanojkc@gmail.com 9841734710
अशोक कुमार श्रेष्ठ जनस्वास्थ्य निरिक्षक स्वास्थ्य शाखा sthaashok408@gmail.com 9857041349
बुद्ध प्रसाद रानाभाट शिक्षा अधिकृत शिक्षा शाखा ranabhatbuddha88@gmail.com 9865005167
शंकर चापागाई लेखा सहायक पाचौं 9846199150