FAQs Complain Problems

मिति २०७५/८/१२गते सूचना प्रकासित विभिन्न बोलपत्रहरु स्विकृत सम्बन्धि आसय पत्र प्रकासित गरिएको सूचना

मिति २०७५/८/१२ गते अन्नपूर्ण राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित सूचना अनुसार यस कार्यलयमा दर्ता भएका ठेक्काहरु 

4/BRM/NAW/075-076 HDPE पाइप खरिद

5/BRM/NAW/075-076 बुलिङटार खानेपानी फिटिङ खरिद

6/BRM/NAW/075-076 भारतिपुर फिटिङ खरिद

7/BRM/NAW/075-076 फिटिङ खरिद

8/BRM/NAW/075-076 बुलिङटार खानेपानी संरचना निर्माण

11/BRM/NAW/075-076 जौबारी खानेपानी संरचना निर्माण

12/BRM/NAW/075-076 घरेलुडाँडा  खानेपानी संरचना निर्माण

13/BRM/NAW/075-076 भारतीपुर खानेपानी संरचना निर्माण

को बोलपत्रहरु मध्ये स्विकृत बोलपत्रको आसय पत्र यसै साथ संलग्न गरिएको जानकारी गराइन्छ ।

 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: