FAQs Complain Problems

७८/७९

सहभागिता सम्बन्धमा।

श्री सबै वडा कार्यालयहरु,

बुलिङटार गाउँपालिका

 

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को निति तथा कार्यक्रम

बुलिङटार गाउँपालिका अध्यक्ष ई. दिपेन्द्र सुनारीले आ व २०७९/०८० को लागि पेश गर्नु भएको निति तथा कार्यक्रम।