FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको न्युनतम रोजगारीमा संग्लग्न हुनको लागि निवेदन दिने बारे सूचना । साथै बेरोजगार व्यक्तिले दिने निवेदन फारम यसै साथ राखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको न्युनतम रोजगारीमा संग्लग्न हुनको लागि निवेदन दिने बारे सूचना । साथै बेरोजगार व्यक्तिले दिने निवेदन फारम यसै साथ राखिएको छ । सबै बेरोजगारी व्यक्तिले आफ्नो सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोला ।

संपर्क व्यक्ति : रोजगार संयोजक मनोज केसी (९८४१७३४७१०)

दस्तावेज: 

बुलिङटार गाउँपालिकाको विस्तृत वस्तुगत विवरण (पार्श्वचित्र)

Pages